Vores UNDERVISNING

Hos os er traditionel undervisning ikke læringsgrundlaget. Undervisningen på ms SixTUs er delt mellem to praktiske læringsplatforme, der handler sejlads og madlavning.

BÅDEN vores ramme

Det er sjovt at sejle! Det kræver ingen forudsætninger at starte på ms SixTUs og vi forventer ikke, at du ender som kaptajn.

 

Læs mere

VERDEN er vores

Vi tilbyder undervisning i samfundslivet samt dansk, engelsk og matematik. og rejser til dele af verden til vands og lands.

 

Læs mere

MADEN vores energi

400 forskellige retter er hvad du kommer til at lave i køkkenet på M/S Sixtus. Vi kommer gennem alt fra danske klassikere til madretter fra hele verden.

Læs mere

M/S SixTUs

 

ms SixTUS tilbyder individuelt tilrettelagte uddannelsesforløb til unge over 16 år med psykosociale eller generelle indlæringsvanskeligheder. Vores mål er at hjælpe unge til at blive inkluderet i samfundet via uddannelse, ud fra den tankegang, at uddannelse er vejen til arbejdsmarkedet, og at tilknytningen hertil er en væsentlig del af det, at være inkluderet i samfundet. Dette gør vi gennem undervisning, vejledning og støtte i trygge rammer.

 

Det maritime miljø på Holmen danner rammen for vores uddannelse og bygger på to hovedspor: MADEN og BÅDEN.

 

Målsætning:

Vores målsætning er at udvikle hele, selvstændige mennesker, der besidder den nødvendige viden og kompetence til at kunne begå sig i nutidens komplicerede verden. Vi anser det som vores største opgave at hjælpe den unge videre i livet på en meningsfuld måde, hvor den unge får mulighed for at opleve sig selv som bedst muligt kompetent, arbejdsdygtig og inkluderet i samfundet. Derfor har vi stort fokus på afklaring af arbejdsdygtighed, den unges trivsel og personlig og interpersonel udvikling.

 

Værdier:

Vores grundlæggende værdier er at skabe tryghed og udvikling gennem de unges ønsker om et liv med indhold og ved at sikre, at omgivelserne understøtter både trygheden og udviklingen. Trygheden er nødvendig for at kunne skabe læring – og læring er nødvendig for at skabe udvikling mod personlige mål. Gennem disse værdier kan det lykkes at give unge mennesker, der er udfordret socialt, kognitivt, fysisk m.v. muligheder for at kunne begå sig i samfundet og opleve sig selv og livet som menings- og værdifuldt. På den måde skabes det bedste grundlagt for, at de unge kan få en uddannelse, et job eller på anden måde en god og stabil tilværelse.

 

 

Vores kerneværdier

At skabe tryghed og variation. At udvikle sammenhold og være unik. At lære og give til andre.  

Særlige behov kræver omhu

Vores mål er at skabe positive forandringer. Vi tror på at mening, fokus og følelser skaber effekt. Derfor laver vi kun noget når alle tre elementer er i spil. Det giver mening for os!

Meditation, gruppe samtaler, ressourceorienteret terapi og anerkendende pædagogik bruger vi som et psykodynamik rum

Vi arbejder med Integreret Psykoterapi og Kybernetisk Psykologi.

360 grader

Ved hjælp af vores 360 graders værktøj, sikrer vi hele tiden at vi sammen er på rette kurs, og at vi kan nå at rette til hvis noget ændrer sig. Udvikling sker ofte i ryk. Det er i disse ryk nye muligheder opstår, og vi derigennem får nye mål at navigere efter.