Vi benytter os af cookies. Ved fortsat brug af hjemmesiden accepteres anvendelsen af cookies. Læs mere!

Ok

Om os

 

Metoder

For at skabe en vellykket skole for unge, der for de flestes vedkommende har haft dårlige erfaringer med uddannelsessystemet, er det helt centralt at tænke uddannelse og undervisning anderledes end det traditionelle uddannelsessystem. Vi lægger vægt på varierende undervisningsformer, fordi vi tror på at læring både foregår gennem hånd og hoved.

 

Hos os er traditionel undervisning ikke læringsgrundlaget. Derfor arbejder vi ikke med klasseværelser, lektioner og tests, når vi skal organisere dagligdagen på Sixtus. Dermed betoner vi, at erfaring og praksis er udgangspunktet for læring, samt at udvikling og læring foregår i samarbejde med andre i de praktiske fællesskaber, der naturligt opstår. Vores fokus ligger således på at udvikle, støtte og vise den unge muligheder, som en slags mesterlære i livet.

 

 

Det er vigtigt at føle sig tryg

 

At føle sig hjemme og at vide, hvad der forventes, er en forudsætning for at trives, for at lære og for personlig udvikling. Derfor lægger vi vægt på, at de unge føler sig trygge og selv er med til at forme deres hverdag på skolen. Derfra kan vi begynde at opstille mål for det videre forløb sammen.

Alle unge får tilknyttet en fast kontaktperson på Sixtus. Vejlederen er den der har kontakt til UU-vejlederen, kommunen og evt. andre instanser. Vejlederen hjælper den unge med afklaring i forhold til uddannelse, praktik, fremtidig beskæftigelse og generel mestring af deres tilværelse.

 

Vi arbejder ikke bare med et ydre men også med det indre. Kost, motion og psykisk sygdom hænger nøje sammen og vi har erfaring med, at et fokus på kost og motion har en gunstig virkning på at lindre psykisk lidelse. Dette forgår ved let fysisk træning, meditation og yoga. Samtalegrupper er også en del af vores hverdag. Vi skaber en rolig ramme med højt til loftet og vand under kølen, når man ønsker det.