Vi benytter os af cookies. Ved fortsat brug af hjemmesiden accepteres anvendelsen af cookies. Læs mere!

Ok

Læringssyn

LÆRINGSSYN

For at skabe en vellykket skole for unge, der for de flestes vedkommende har haft dårlige erfaringer med uddannelsessystemet, er det helt centralt at tænke uddannelse og undervisning anderledes end det traditionelle uddannelsessystem.

Hos os er traditionel undervisning ikke læringsgrundlaget. Derfor arbejder vi ikke med lærere, klasseværelser, lektioner og tests når vi skal organisere dagligdagen på ms SixTUs. Dermed betoner vi, at erfaring og praksis er udgangspunktet for læring, samt at udvikling og læring foregår i samarbejde med andre i de praktiske fællesskaber, der naturligt opstår omkring båden og maden.

Ungdomslivet er vejen til individualisering for alle, og uddannelse er den mest afgørende del af udviklingsbetingelserne. For unge, der ikke starter i uddannelse, falder fra undervejs eller ikke klarer skolegangen særlig godt, kan det betyde tabet af mulighederne for denne samfundsmæssige vej til individualisering og social integration. Derfor skal de unge støttes i udformningen og kvalificeringen af en personlig og individuel livs- og uddannelsesbane, der gør dem i stand til at bruge de samfundsmæssige tilbud og udviklingsbetingelser. Det handler ikke blot om at finde sig selv, men om at forstå verden og sin egen betydning og placering i den.

Vi ser det som vores pædagogiske opgave at udforme et kvalificeret selvbestemmende ungdomsliv og støtte unge i deres udformning af det.

Vi ved vi arbejder under vanskelige vilkår, men har alligevel nogle høje forventninger til de unges vilje evne til personlig udvikling og forandring.