Vi benytter os af cookies. Ved fortsat brug af hjemmesiden accepteres anvendelsen af cookies. Læs mere!

Ok

Målgruppe

Ms SixTUs er en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov i alderen 16-25 år. Vi tilbyder individuelle forløb til unge med psykosociale vanskeligheder eller generelle indlæringsvanskeligheder. Vi har plads til unge der har brug for ekstra støtte og vejledning i forbindelse med afklaring og indblik i deres nuværende og fremtidige muligheder.

 

Vi arbejder på at udvikle hele, selvstændige unge mennesker og vores ambition er, at de efter tre år hos os, mestrer flere facetter af livet.

 

Vi tilbyder uddannelsesforløb der styrker unges:

 

·      Sociale kompetencer, der handler om de unges relationelle og sociale kompetencer. Til dette hører den unges evne til at indgå i og være aktivt deltagende i sociale fællesskaber.

 

·      Egenkompetence, der handler om de unges fornemmelse af dem selv i relation til andre dvs. de unges vurdering af  egne muligheder med henblik på at udvikle sig og mestre nye opgaver og udfordringer.

 

·      Basiskompetencer, der er helt grundlæggende viden, de unge skal tilegne sig for senere at kunne indgå i uddannelses- og arbejdslivet.

 

Ms SixTUs kan ikke rumme unge med svære fysiske handicap, svære psykiske lidelser og svære misbrugsproblemer.