Sixtusforløb

Om forløb

Da M/s Sixtus favner unge fra flere forskellige tilbud, vil dette afspejles i den individuelles undervisning og forløb. Alle unge bliver tilbudt faglig undervisning i dansk, matematik og engelsk. De elever der fx ønsker at færdiggøre deres 9. klasse vil typisk have indlagt flere faglige timer end resten af elevgruppen.

 

Alle studerende på Sixtus får mulighed for at komme i praktik. Vi har en lang række samarbejdspartnere, som de unge kan komme i praktik hos, og vi finder ligeledes nye praktiksteder afhængigt af den unges ønske. Vores samarbejdspartnere omfatter bl.a.: Ragn Sells, Falck, Spar Shipping, DFDS, Flåden, Miljøstationen, Harald Nyborg, Rideklubben Ridevenner, Rib Alex, TEC, NEXT og mange flere.

 

Vi kan altid tilpasse forløb, således at det helt rette kan tilbydes den unge. I samarbejde med uddannelsesvejlederen og den unge, kan varigheden af et forløb tilrettelægges i kortere eller længere perioder.

 

Målsætning:

Vores målsætning er at udvikle hele, selvstændige mennesker, der besidder den nødvendige viden og kompetence til at kunne begå sig i nutidens komplicerede verden. Vi anser det som vores største opgave at hjælpe den unge videre i livet på en meningsfuld måde, hvor den unge får mulighed for at opleve sig selv som bedst muligt kompetent, arbejdsdygtig og inkluderet i samfundet. Derfor har vi stort fokus på afklaring af arbejdsdygtighed, den unges trivsel og personlig og interpersonel udvikling.

 

Værdier:

Vores grundlæggende værdier er at skabe tryghed og udvikling gennem de unges ønsker om et liv med indhold og ved at sikre, at omgivelserne understøtter både trygheden og udviklingen. Trygheden er nødvendig for at kunne skabe læring – og læring er nødvendig for at skabe udvikling mod personlige mål. Gennem disse værdier kan det lykkes at give unge mennesker, der er udfordret socialt, kognitivt, fysisk m.v. muligheder for at kunne begå sig i samfundet og opleve sig selv og livet som menings- og værdifuldt. På den måde skabes det bedste grundlagt for, at de unge kan få en uddannelse, et job eller på anden måde en god og stabil tilværelse.