Vi benytter os af cookies. Ved fortsat brug af hjemmesiden accepteres anvendelsen af cookies. Læs mere!

Ok

STU - en 3årig uddannelse

 

Sixtus er en maritim skole for unge med generelle indlæringsvanskeligheder som bl.a. 22Q11, ADHD, ADD, asberger og unge indenfor autismespektret. Vi har erfaring med håndtering af og arbejde med psykisk sårbare unge med f.eks. depression, angst, PTSD, selvskadende adfærd eller andre psykosociale problematikker. Hvis den unge har behov for afrusning, udredende samtaler, coaching mm., startes dette op undervejs eller umiddelbart efter afklaringen.

 

At give tilbage til samfundet er en stor del af Sixtus faglige profil, ikke kun i de kulturelle fællesskaber, men ligeledes ift. at holde Københavns indre havnearealer rene. Dette sker ved, at vi flere gange ugentligt afholder miljøsejlads, hvor vi indsamler plastik, skrald og anden affald i Københavns kanaler. Det giver de unge et nyt perspektiv på den verden, de lever i og dermed også deres eget liv. Vi oplever, at tilknytningen til og inklusionen i det omkringliggende samfund skaber en positiv udvikling og følelse af værd hos de unge.

 

For mange af vores studerende er almendannelse og ADL (Almindelig Daglig Livsførelse) omdrejningspunktet for deres uddannelse og daglige aktiviteter på skolen. Vi har derfor forskellige undervisningslinjer, som alle unge kommer til at være tilknyttet undervejs i deres forløb. Her vil de bl.a. lære at begå sig i et køkken, lave mad, vaske tøj, færdes til søs, lave og være en del af forskellige produktioner, træne, begå sig i trafikken, løse konflikter og blive digitale borgere. Derudover har eleverne mulighed for at tage speedbådscertifikat, duelighedsbevis, komme på AMU-kurser, samt tage alment og stort kørekort og truckcertifikat.

 

Hos Sixtus har den unge mulighed for at præge indholdet af sin 3årige uddannelse, således at den unge bliver medbestemmende i sit eget liv og aktivt lærer at træffe beslutninger.