Vi benytter os af cookies. Ved fortsat brug af hjemmesiden accepteres anvendelsen af cookies. Læs mere!

Ok

Til forældrene

ET STED FOR ALLE

Nogle unge, der har svært ved at knække uddannelseskoden, har vanskeligt ved at begå sig på traditionelle uddannelsesinstitutioner. De har behov for særlig støtte til at komme videre i deres liv. Det hjælper vi dem til. Ms SixTUs er en 3-årig ungdomsuddannelse for unge under 25 år med særlige behov.

 

TRYGHED

At føle sig hjemme og at vide, hvad der forventes, er en forudsætning for at trives, for at lære og for personlig udvikling. Derfor lægger vi stor vægt på, at de unge føler sig trygge og selv er med til at præge både de fysiske og sociale rammer på ms SixTUs. Beliggende i smukke omgivelser på Holmen har vi det optimale udgangspunkt for dette.

 

AT BLIVE HEL

Vi arbejder på at udvikle hele, selvstændige unge mennesker og vores ambition er, at de efter tre år hos os, mestrer flere facetter af livet. Derfor bygger vores uddannelsesforløb på at styrke tre helt centrale kompetencer:

 

·      Sociale kompetencer, der handler om de unges relationelle og sociale kompetencer. Til dette hører den unges evne til at indgå i og være aktivt deltagende i sociale fællesskaber.

·      Egenkompetence, der handler om de unges fornemmelse af dem selv i relation til andre dvs. de unges vurdering af  egne muligheder med henblik på at udvikle sig og mestre nye opgaver og udfordringer.

·      Basiskompetencer, der er helt grundlæggende viden, de unge skal tilegne sig for senere at kunne indgå i uddannelses- og arbejdslivet. Det er fx at læse, skrive og regne.

Hos os er traditionel undervisning ikke læringsgrundlaget. Undervisningen på ms SixTUs er delt mellem to praktiske læringsplatforme, der handler om sejlads og madlavning.

 

BÅDEN

På båden lærer de unge at sejle, navigere, lægge til kaj og aflæse havnetrafikken. I fællesskab har de ansvar for en lang række opgaver, der kræver at de koordinerer brugen af samme udstyr og  arbejdsplads. Når alle ved hvad de skal lave og har et ansvarsområde glider arbejdet let og stemningen bliver afslappet. Atmosfæren er venlig med snak og jokes.

 

 

Feriekalender

Vinterferie: uge 7

Påskeferie: Skærtorsdag - 2. påskedag

Bededag: lukket

Kr. himmelfartsdag: lukket

Sommerferie: uge 28-29-30 (kan variere)

Efterårsferie: uge 42

Juleferie: 18. december 2020 - 4. januar 2021

MADEN

Køkkenet er ligesom båden fuld af energisk aktivitet med forskellige dele af flere opgaver i spil på samme tid. 400 forskellige retter er hvad de unge kommer til at lave i køkkenet på ms SixTUs. Med en erfaren kok som underviser, lærer de unge håndværket fra bunden, at håndtere råvarer og tilberede og servere alt fra hverdagskost til større festmenuer.

Både omkring maden og båden foregår der flere slags læring. Den helt praktiske med at lave mad og sejle. Derudover har opgaverne også en social betydning. De mange læringspotentialer, skaber mulighed for forskelligartede forvandlinger i de unges selvudvikling.

 

PRAKTIK OG VEJLEDNING

Ms SixTUs tilbyder unge personligt tilrettelagte uddannelsesforløb og alle på skolen får tilknyttet en vejleder, der hjælper med afklaring i forhold til uddannelse, praktik, beskæftigelse og generel mestring af deres tilværelse.