Vi benytter os af cookies. Ved fortsat brug af hjemmesiden accepteres anvendelsen af cookies. Læs mere!

Ok

Til kommunen

Vores gundlag

 

M/s Sixtus

Skolens ramme er det maritime univers og det magiske rum som Marinestation Nyholmen tilbyder. Vi befinder os fysisk ved havet, men også metaforisk ved at sætte kurs, være i samme båd, have en havn at sejle mod og ved at lade rejsen være en del af processen.

Vi tager udgangspunkt i den unges oplevelse af verden og arbejder med anerkendende pædagogik som tager afsæt i den unges fysiske og mentale formåen.

 

På m/s SixTUs tror vi på, at uddannelse er vejen til arbejdsmarkedet, og at tilknytningen hertil er en væsentlig del af det, at være inkluderet i samfundet. Derfor tilbyder vi individuelt tilrettelagte forløb med vægt på uddannelse, praktik og vejledning.

Vi har et tæt samarbejde med UU-vejledere, sagsbehandlere, mentorer, SSP, mfl., og vi dokumenterer de unges forløb hos Sixtus fra start til slut. Dette gør den unges overgang fra Sixtus og videre i livet mere glidende.

Alle ydelser er inkluderet i forløbet hos M/s Sixtus, og vi står til rådighed for andre eventuelle opgaver, som aftales gennem kommunen. Mentor- og afklaringsforløb kan løbende justeres ift. antal ønskede dage og timer, og priserne betales pr. uge og ikke pr. måned. Dermed kan der nemt opstartes og afsluttes forløb med kort varsel.

 

REDSKABER

På båden bruger vi de redskaber som er naturligt til stede i det maritime univers, som en del af den unges udvikling og læring. Fx er det nyttigt at kunne læse et kompas dvs. talkundskaber og være i god form, når man skal arbejde i en båd. Man skal også kunne kommunikere klart og tydeligt, klare pressede situationer, samarbejde og være i stand til at lave sund mad ud af få ingredienser, når man er til søs. Alt sammen færdigheder, der er med til at udvikle og danne den unge, både fagligt og menneskeligt. Både i køkkenet og på båden foregår der flere slags læring. Den helt praktiske med at lave mad og sejle, den social betydning og det faglige element, som let kan inddrages undervejs. De mange læringspotentialer, skaber mulighed for forskelligartede forvandlinger i de unges udvikling.

 

PROCES

Vi arbejder ud fra en cyklus på seks trin.

1: Et 360 grader livshjul, hvor eleven sætter ord på deres livssituation lige nu og her

2: Forbedring af kondition og madkundskaber

3: Udvikling af personlige mål

4: Faglige kundskaber

5: Lette opgaveløsninger

5: Praktikperioder

6: Nye mål 

 

Denne proces kan tage 3 år som STU-loven siger, men det er vores ambition, at vi kan gøre det hurtigere, da målet jo er udvikling og ikke opbevaring. Når den unge når i mål, sætter der nye mål, således at udvikling til alle tider er tilstede og synlig for den unge.