Vi benytter os af cookies. Ved fortsat brug af hjemmesiden accepteres anvendelsen af cookies. Læs mere!

Ok

Verden

VERDEN

VERDEN

På ms SixTUs handler det ikke blot om at ”finde sig selv”, men om at forstå verden og sin egen betydning og placering i den. Derfor underviser vi i en lang række fag, der rækker ud over MADEN og BÅDEN i den fagrække vi kalder VERDEN.

 

VERDEN er en almen del, der indeholder fag om samfundsforhold, økonomi og det at klare sig selv. Der tilbydes også undervisning i arbejdsmarkedsforhold og arbejdstræning. Endelig er der også mulighed for praktikophold i en virksomhed eller institution. I forløbet styrkes de unges basiskompetencer, der er helt grundlæggende viden, de unge skal tilegne sig for senere at kunne indgå i uddannelses- og arbejdslivet.

 

Vi ser det som vores pædagogiske opgave at udforme et kvalificeret selvbestemmende ungdomsliv og støtte unge i deres udformning af det. Udfordringen for den unge er at blive selvstændigt funderet individ i samfundet og at kunne indgå i sociale sammenhænge som sig selv. Vi lægger vægt på varierende undervisningsformer, fordi vi tror på at læring både foregår gennem hånd og hoved.

 

Der undervises i:

·      Samfundsforhold og de unges relation til samfundet

·      Demokrati og de unges demokratiske muligheder

·      At stemme

·      At benytte NemID, e-boks og forny sit buskort eller pas

·      Økonomi, at betale regninger og lægge budget

·      At klare sig i egen bolig, herunder mestring af en hverdag

·      At tegne forsikring og vide, hvad det er godt for

·      Kontakt til sociale myndigheder, at skifte læge og lign.

·      Arbejdsmarkedsforhold og arbejdstræning

·      Praktiktræning og –ophold

·      Dansk, matematik og engelsk