Verden

VERDEN

VERDEN

På ms SixTUs handler det ikke blot om at ”finde sig selv”, men om at forstå verden og sin egen betydning og placering i den. Derfor underviser vi i en lang række fag, der rækker ud over MADEN og BÅDEN i den fagrække vi kalder VERDEN.

 

VERDEN er en almen del, der indeholder fag om samfundsforhold, økonomi og det at klare sig selv. Der tilbydes også undervisning i arbejdsmarkedsforhold og arbejdstræning. Endelig er der også mulighed for praktikophold i en virksomhed eller institution. I forløbet styrkes de unges basiskompetencer, der er helt grundlæggende viden, de unge skal tilegne sig for senere at kunne indgå i uddannelses- og arbejdslivet.

 

Vi ser det som vores pædagogiske opgave at udforme et kvalificeret selvbestemmende ungdomsliv og støtte unge i deres udformning af det. Udfordringen for den unge er at blive selvstændigt funderet individ i samfundet og at kunne indgå i sociale sammenhænge som sig selv. Vi lægger vægt på varierende undervisningsformer, fordi vi tror på at læring både foregår gennem hånd og hoved.

 

Der undervises i:

·      Samfundsforhold og de unges relation til samfundet

·      Demokrati og de unges demokratiske muligheder

·      At stemme

·      At benytte NemID, e-boks og forny sit buskort eller pas

·      Økonomi, at betale regninger og lægge budget

·      At klare sig i egen bolig, herunder mestring af en hverdag

·      At tegne forsikring og vide, hvad det er godt for

·      Kontakt til sociale myndigheder, at skifte læge og lign.

·      Arbejdsmarkedsforhold og arbejdstræning

·      Praktiktræning og –ophold

·      Dansk, matematik og engelsk